• Aktualności

     • DZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA
      • DZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA

      • Kiszenie kapusty


       W ramach lekcji o zdrowym odżywianiu i sposobach przygotowywania zapasów na zimę, uczniowie z klasy III b wspólnie kisili kapustę. Realizowali temat "Jesień zamknięta w słoikach".
       Najpierw trzecioklasiści zapoznali się z etapami kiszenia. Ponadto dowiedzieli się jak cennym i bogatym w witaminy źródłem jest kiszona kapusta. Następnie pod czujnym okiem pań, uczniowie z werwą i radością przystąpili do działania.

       Wszyscy bardzo się starali i odpowiedzialnie podeszli do powierzonego im zadania. Praca była dla uczniów wielką frajdą, wszyscy byli bardzo zadowoleni z efektów.

       Za ok. 2 tygodnie uczniowie będą mogli sprawdzić jak smakuje własnoręcznie ukiszona przez nich kapusta.      • Sadzonki drzew dla uczniów i pracowników szkoły

      • Co za inspirujący dzień! Wspólna akcja Fundacji Trees For Europe i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej "Wygraj Ekologię z Fundacją Lotto i Trees For Europe" przyniosła radość i ważne lekcje ekologii.

       Każdy uczeń i pracownik  otrzymał swoje drzewko. Zdjęcia z dzisiejszego dnia świadczą o niezapomnianym doświadczeniu, jakim była nauka i zabawa. Dziękujemy Pani Dorocie Tomaszewskiej za pozyskanie sadzonek drzew dla uczniów i pracowników naszej szkoły.

        

      • X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

      • NATURALNIEJ Z RECYKLINGIEM!

           Już wkrótce ruszy X edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

       W tej jubileuszowej edycji chcielibyśmy jeszcze bardziej zachęcić Was do recyklingu.  W całej Polsce zaplanowaliśmy akcje zbiórki elektroodpadów, a naszym zadaniem konkursowym będzie wykonanie plakatu o tym dlaczego recykling jest ważny!

       Dla laureatów X edycji naszego konkursu mamy ekstra nagrodę: spotkanie

       z ekologią. Brzmi tajemniczo? Warto wziąć udział, by dowiedzieć się więcej!

       W konkursie mogą wziąć udział Ekozespoły uczniów w dwóch grupach wiekowych: w klasach 1-4 i 5-8 , co najmniej 2-osobowe. Uczniowie będą mieli za zadanie opracować kampanię informacyjną zachęcającą do recyklingu. Trzeba będzie zaprojektować co najmniej dwa plakaty na temat recyklingu i zorganizować ich wystawę w szkole, w taki sposób, aby inni mogli je zobaczyć. Jury oceni, które plakaty są najlepsze oraz nagrodzi zwycięzców wycieczką szkolną o tematyce ochrony środowiska. Jubileuszowo, szkoła, która otrzyma najwyższą punktację Jury otrzyma bonus w formie spotkania z ekologiem, bo warto spotykać ludzi, którzy inspirują do proekologicznych działań!

       Dlaczego recykling elektroodpadów jest taki ważny?

       Technologia, czyli wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne to nasze narzędzia. Nie da się dziś bez nich żyć. Każdy ma pralkę, lodówkę, smartfona czy laptopa. Jednak konstruowanie i produkcja urządzeń w nowych technologiach wymaga ogromnych ilości cennych surowców: żelaza, miedzi, złota, aluminium, kobaltu, antymonu, srebra, indu, bizmutu, germanu i dziesiątek innych substancji i materiałów. Gdy produkujemy nowe urządzenia wywieramy wpływ na środowisko naturalne i różnorodność biologiczną. To nieuniknione! Zauważyliśmy też, że kurczą się zasoby surowców mineralnych na świecie, a niektóre z nich stały się bardzo rzadkie i bardzo drogie. Dlatego coraz ważniejszy będzie RECYKLING: a więc zbieranie, ponowne wykorzystywanie i recykling elektroodpadów, ale nie tylko elektroodpadów.

       Dlaczego warto segregować opakowania po żywności i napojach oraz oddawać je do recyklingu?

       Kupując żywność lub napój, możesz wybierać naturalnie, ponieważ opakowanie ma znaczący wpływ na środowisko. Wybierając opakowania nadające się do recyklingu, jesteś eko! Opakowania zbierane oddzielnie w żółtym pojemniku, posłużą do tworzenia nowych przedmiotów: nowych pudełek, butelek, zabawek, ubrań, kołder itp.

       Potrzebujemy około 1,5 litra napojów dziennie. Gdy dopadnie Cię pragnienie, masz do wyboru wiele możliwości: wodę gazowaną lub niegazowaną, wodę sodową, z ekstraktami roślinnymi, sok owocowy, napój herbaciany, lemoniadę, elektrolit, napój energetyczny…wybór bywa trudny! Napoje zazwyczaj są zapakowane w plastikowe butelki PET,  puszki aluminiowe, tetra packi lub szkło. Jeśli każdy łyk Twojego napoju będzie w butelce jednorazowego użytku, to sam zobacz jak dużo pustych opakowań wyrzucisz!

       Szkoda, że opakowania nie są one wielorazowego użytku, bo wtedy, wystarczyłoby je po prostu umyć i…napełnić ponownie. Z powodów sanitarnych są jednorazowe. Aby poddać je recyklingowi, trzeba je zawieźć do zakładu recyklingu, a tam: najpierw rozdrobnić, później podgrzać i stopić, by na koniec wyprodukować nową butelkę. To kosztuje dużo energii!

       W przeszłości w zamian za zwrot opakowania szklanego konsument otrzymywał kaucję, czyli niewielką sumę pieniędzy wliczoną w cenę sprzedaży produktu. System, w którym można zwrócić butelkę do recyklingu po wypiciu napoju, nazywa się systemem kaucyjnym.

       System kaucji obejmował kiedyś tylko butelki szklane, bo każdą szklaną butelkę można poddać recyklingowi nawet 50 razy.

       Gdyby dzisiaj powstał system zwrotu używanych butelek: szklanych, aluminiowych czy plastikowych, wielu konsumentów chętnie skorzystałoby z możliwości oddania zużytego opakowania, w zamian otrzymując bon na fajne zakupy, bilet wstępu na wystawę lub drobną kwotę. Pomyślmy o tym!

       Według raportu Fundacji Ellen MacArthur recykling jest dziś opłacalny: co najmniej 20% wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych można już przetworzyć z zyskiem.

       W Polsce można już zobaczyć automaty zwrotne dla różnych rodzajów odpadów: np. dla małych elektroodpadów, a przy niektórych supermarketach i na niektórych ulicach miast są już automaty na zużyte opakowania po napojach.

     • PASOWANIE NA UCZNIA
      • PASOWANIE NA UCZNIA

      • 6 października 2023 roku w naszej szkole odbyło się Pasowanie na Ucznia. Jest to szczególny dzień, który pozostaje w pamięci ucznia i rodzica. W tym dniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte do grona uczniów szkoły.  Dzieci pokazały, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze.

       Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez panią Dyrektor Szkoły Małgorzatę Dudajek. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy.

      • PROGRAM DLA SZKÓŁ

      • Program dla szkół”, realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.W roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuowany program, w którym uczniowie klas I-V będą otrzymywać w szkole owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

       Ruszamy już 19 września.

       Wszelkie informacje dotyczące Programu są dostępne
       na stronie internetowej dedykowanej Programowi:
       https://www.programdlaszkol.org/

        

       Poniżej obowiązek informacyjny KOWR i ARiMR wobec dzieci i rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w programie.

       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

        

       Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 r., str. 35) dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie informujemy, że:

       1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej jako Administrator lub KOWR) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
       2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.
       3. Administrator przetwarza udostępnione przez szkołę dane osobowe dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie wyłącznie poprzez wgląd w dane w celu realizacji kontroli zgodności z przepisami udziału szkoły w Programie, w związku z realizacją zadań i obowiązków Administratora związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu dla szkół” zgodnie z Rozdziałem 7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502, z późn. zm.) jako zadania delegowanego do KOWR z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1199) i jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

       W przypadku wyrażenia zgody na udział rodzica/opiekuna i udział dziecka w ocenie programu (w przypadku gdy szkoła, do której uczęszcza dziecko zostanie wytypowana do udziału w ocenie Programu) dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie tej zgody w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem oceny programu.

       W przypadku wyrażenia zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w organizowanych przez KOWR działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie tej zgody w celach związanych z udziałem dziecka w działaniach towarzyszących. Dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka podane w treści w/w zgód będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania ich wyrażenia.

            Rodzicom/opiekunom w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych osobowych dziecka w celach związanych z udziałem w badaniu i/lub udziału dziecka w działaniach towarzyszących, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       1. Dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka w zakresie niezbędnym do kontroli zgodności z przepisami udziału szkoły Programie będą przetwarzane wyłącznie poprzez wgląd w dane w trakcie przeprowadzanej kontroli i nie będą przetwarzane poza siedzibą szkoły, której kontrola dotyczy.

       W przypadku wyrażenia zgody na udział w ocenie programu lub udział dziecka
       w działaniach towarzyszących dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy niezbędny do przeprowadzenia wieloletniego badania oceny realizacji programu. Dane osobowe rodziców/opiekunów i dane osobowe dzieci, których dotyczy zgoda na udział w ocenie programu lub udział w działaniach towarzyszących zostaną pozyskane przez KOWR za pośrednictwem szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie lub bezpośrednio od rodziców/opiekunów.

       1. W przypadku wyrażenia zgody na udział w ocenie programu i/lub udział dziecka
        w działaniach towarzyszących dane osobowe i dane osobowe rodziców/opiekunów
        i dziecka mogą zostać udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmiotom przeprowadzającym ocenę realizacji Programu wyłącznie na czas niezbędny do przeprowadzenia badania i dokonania oceny lub podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz KOWR działania towarzyszące.
       2. W pozostałym zakresie Administrator nie przewiduje udostępniać danych osobowych rodziców/opiekunów i danych osobowych dzieci.
       3. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w celach określonych
         w pkt. 3 przysługuje prawo do:
       1. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
       2. sprostowania/poprawiania danych osobowych;
       3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
       4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie),
       5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

       Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.

       1. Wyrażenie zgody na udział dziecka w programie jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w treści ww. zgody jest niezbędne do jej udokumentowania. Wyrażenie zgody na rodzica/opiekuna udział i udział dziecka w wieloletniej ocenie programu i podanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania badania ma charakter dobrowolny. Wyrażenie zgody na udział dziecka w działaniach towarzyszących ma charakter dobrowolny.
       2. W oparciu o dane osobowe rodziców/opiekunów i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

       Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych rodziców/opiekunów i dzieci do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych

        

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

      • Wakacje szybko minęły, czas wracać do szkoły. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach wypoczęci, z nowymi siłami przyszli na rozpoczęcie roku szkolnego. Czas wakacji jest super..., ale fajnie znowu spotkać się z kolegami i koleżankami z klasy.

       Początek roku szkolnego jest dla uczniów i rodziców dużym przeżyciem. To ważny moment dla każdego dziecka, a szczególnie dla pierwszoklasisty i zerówkowicza, który po raz pierwszy przekracza próg szkoły.

       Wszystkim Pierwszoklasistkom i Zerówkowiczom oraz ich Rodzicom życzę dobrego i spokojnego wejścia w nową szkolną rzeczywistość. 

     • SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW
      • SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW

      • Pomóż nam zbierać Talenciaki dla szkoły. Zrób zakupy w Lidlu. Odbierz Talenciaki! Każde 50 zł (wydane na zakupy zawierające minimum jeden owoc lub warzywo) to jeden Talenciak.

       Zebrane Talenciaki przekaż do szkoły lub elektronicznie skanując kod QR smartfonem. Przekazane nam Talenciaki wymienimy na zestawy sportowe i pomoce dydaktyczne.


      • Rozkład jazdy autobusów od 01.09.2023 r.

      • Odjazd do szkoły o godz:

       Szramowo - 6.45

       Laskowice - 6.50

       Sypanica - 7.00

       Kleczewo - 7.25 - 7.30

       Raniewo - 7.35

       Stańkowo - 7.40 - 7.45

       ul. Rypińska - 7.50

       Julianowo (kierunek Obrzynowo) - 7.50

       Grażymowo - 6.50

       Stary Kamień - 7.00

       Sanatorium - 7.10

       Gonty - 7.25 - 7.30

       Julianowo (kierunek Gonty) - 7.30 - 7.35

       Pilichowo - 7.40

       Kołodzieje - 7.45

       UWAGA
       Przystanek autobusowy w Sanatorium, na czas remontu drogi, będzie przy przystanku PKS.
      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023.

       - dla uczniów klas II - VIII o godz. 9.00:

       ul. Obrońców Westerplatte klasy - II a, II b, II c, II d, III a, III b, III c, III d, IV a, IV b, V a, V b, V c, VI a, VI b, VI c, VII a, VII d, VIII a;

       ul. Grunwaldzka - IV c, IV d, V d, V e, VI d, VI e, VII b, VII c, VIII b.

       Uczniowie zbierają się w salach w godz. 8.45 - 8.55, a następnie wspólnie z wychowawcą przechodzą do hali sportowej (Obrońców Westerplatte ) i sali gimnastycznej (Grunwaldzka).       - dla oddziału przedszkolnego oraz klas I o godz. 10.30 na placu apelowym a w razie niepogody na hali sportowej.
       Listy klas zostaną przedstawione na spotkaniu, a informacje dotyczące pracy uczniów klas 0 - I podane zostaną przez wychowawców w klasach.

      • Wyprawka do pierwszej klasy

       1. Boks np. tekturowy, a wnim:
       • blok rysunkowy z bialymi kartkami
       • blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
       • bloktechniczny z bialymi kartkami
       • blok techniczny z kolorowymi kartkami
       • wycinanki
       • farby plakatowe
       • 3-4 pędzle o różnej grubości
       • plastelina
       1. Teczka tekturowa z grubym grzbietem na prace uczniów
       2. Miętkkie kredki ołówkowe
       3. Kredki świecowe "Bambino"
       4. Długopis, 2 ołówki, gumka, linijka, temperówka z pojemnikiem na odpadkiNożyczki
       5. Nożyczki
       6. Klej w sztyfcie
       7. Zeszyty w kratkę i linię 16-to kartkowe (z wyraźną liniaturą)
       8. Worek ze zmiennym obuwiem
       9. Ciemne spodenki i biała koszulka na zajęcia wychowania fizycznego
       10. Ryza papieru kserograficznego
      • PRACA SEKRETARIATU

      • W okresie wakacji, t.j.

       26.06.2023 r. - 01.09.2023 r.

       sekretariat szkoły będzie czynny

        od godz. 900 do godz. 1200

       GRUNWALDZKA 

       (tel. 55 2782028), czynny w dniach:

       - 26-27.06.2023 r.,

       - 17-31.07.2023 r.,

       - 10.08.2023 r. - 01.09.2023 r.

       OBROŃCÓW WESTERPLATTE

       budynek klas IV - VIII (tel. 55 2782135), czynny w dniach:

       - 26-27.06.2023 r.,

       - 30.06.2023 r. - 07.07.2023 r.,

       - 31.07.2023 r. - 01.09.2023 r.

       budynek edukacji wczesnoszkolnej (tel. 55 2782414),

        czynny w dniach:

       - 26.06.2023 r. - 21.07.2023 r.,

       - 16.08.2023 r. - 01.09.2023 r.

      • Wykaz podręczników do lekcji religii - rok szkolny 2023/2024

      • Oddział przedszkolny -  „Tak! Jezus mnie kocha”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik.

       Klasa 1 – „Poznaję Boży świat”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik.

       Klasa 2 – „Odkrywam Królestwo Boże”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik.

       Klasa 3 – „Poznaję Jezusa”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 4 – „Odkrywam życie z Jezusem”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. (Nowe)

       Klasa 5 – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 6 – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 7 – „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 8 – „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. (Nowe)

      • Żegnamy ósmoklasistów

      •  

       22 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych. Dyrektor szkoły, pani Małgorzata Dudajek, pożegnała ósmoklasistów, pogratulowała im uzyskania tytułu absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach oraz życzyła pomyślności w dalszym etapie kształcenia.  Następnie rozdano nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły, za osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu. Wręczono również listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce. .

        

       Dyrekcja oraz uczniowie klas ósmych pożegnali odchodzących na emeryturę nauczycieli: panią wicedyrektor Małgorzatę Konieczną, panią Dorotę Koszewników, Annę Woch, Mariolę Stępień i pana Jana Bożka oraz panią z obsługi, Ewę Nowak.  Zostały złożone podziękowania za wiele lat pracy zawodowej wraz z życzeniami pięknych wspomnień, wielu dobrych ludzi wokół siebie i dalszej aktywności w innych dziedzinach i realizację marzeń.

       Dziękujemy za wszystkie lata wspólnej pracy, za pracowitość, wytrwałość, cierpliwość oraz wkład pracy i zaangażowanie w funkcjonowanie placówki szkolnej. Życzymy spełnienia marzeń, planów oraz założonych celów. Niech ten czas emerytury będzie czasem entuzjazmu i kreatywności, szczęścia i radości. Drodzy emeryci, żyjcie najpiękniej jak umiecie…

      • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 oddział zerowy

      • To wyjątkowy dzień. Nasi "Zerówkowicze" żegnają się ze swoimi paniami aby wkroczyć w kolejny etap życia. Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie, dzieciom natomiast życzymy wspaniałych wakacji.

      • DZIEŃ DZIECKA

      • Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim naszym Uczniom aby odkrywali w sobie niezwykłe talenty i pasje oraz spełniali wszystkie swoje pragnienia i marzenia.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
   • Numery telefonów: ul. Grunwaldzka 6 (+48) 55 278 20 28 ul. Obrońców Westerplatte 11 Budynek klas IV-VIII (+48) 55 278 21 35 Budynek edukacji wczesnoszkolnej (+48) 55 278 24 14 (+48) 500 472 514
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte ul. Obrońców Westerplatte 11 82-550 Prabuty 82-550 Prabuty Poland
  • Logowanie