• Rada Rodziców

    • PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

    • Pani Dorota Król – Przewodnicząca

     Pani Katarzyna Jasińska – Z-ca przewodniczącej

     Pani Joanna Bolewska – Skarbnik

     Pani Katarzyna Kłosińska – Sekretarz

      

     Składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł.

     Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

     Bank Zachodni WBK

     Oddział w Prabutach

      

     56 1500 1403 1214 0003 9112 0000

     Rada Rodziców

     Szkoły Podstawowej nr 2

     im. Obrońców Westerplatte

     ul. Obrońców Westerplatte 11

     82-550 Prabuty

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
   • Numery telefonów:
    ul. Grunwaldzka 6
    (+48) 55 278 20 28
    ul. Obrońców Westerplatte 11
    Budynek klas IV-VIII
    (+48) 55 278 21 35
    Budynek edukacji wczesnoszkolnej
    (+48) 55 278 24 14
    (+48) 500 472 514
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
    ul. Obrońców Westerplatte 11
    82-550 Prabuty
    82-550 Prabuty
    Poland
  • Logowanie