• Aktualności

      • ZWIEDZANIE JABILA

      • 17.01.2024 r. klasa 7d dzięki uprzejmości firmy Jabil mogła po raz pierwszy zobaczyć  na żywo pracę na hali produkcyjnej, jak powstają produkty i podzespoły elektroniczne. Przed wejściem na teren zakładu odbyło się szkolenie  z zakresu  bhp. Przejście po  hali fabrycznej odbywało się w specjalnych strojach ochronnych.

       W czasie pobutu w zakładzie uczniowie zagrali w grę "5 s", która dostarczyła uczestnikom wiele emocji.

       Pod koniec pobytu zostaliśmy poczęstowani  pysznym  kebabem  oraz upominkami. 

       Wyjazd dostarczył  nam wiele emocji, zachęcamy innych!

       Lidia Kurowska

      • TRWAJĄ ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

      • SZANOWNI RODZICE!

        

       DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRABUTACH INFORMUJE, ŻE TRWAJĄ

       ZAPISY DZIECI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

       urodzonych w 2017 r. oraz na wniosek rodzica urodzonych w 2018 r.

       Zgodnie z ustawą z dnia14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005.) art. 36

       na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego (wymagane zaświadczenie) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

        

       PRZY ZAPISIE WYMAGANE SĄ DANE TAKIE JAK:

       • IMIONA I NAZWISKO DZIECKA, PESEL, DATA I MIEJSCE URODZENIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA
       • IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

       W związku z organizacją roku szkolnego 2024/2025 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach zwraca się z prośbą o dokonanie zapisu dziecka do klasy I w terminie do 29 marca 2024 roku.

       Karta zapisu dziecka do szkoły dostępna na stronie internetowej www.sp2prabuty.pl,

       w sekretariatach szkoły oraz w przedszkolach na terenie Prabut.

       Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu (55) 278 24 14 lub (55) 278 21 35

       KARTA-ZAPISU-DZIECKA-szkola.pdf

        

       SZANOWNI RODZICE!

        

       DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRABUTACH INFORMUJE, ŻE TRWAJĄ

       ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU ZEROWEGO

       NA ROK SZKOLNY 2024/2025

       urodzonych w 2018 r.

       Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672,1718, 2005.) art. 31.4

       Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu,

       oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

       Zapewniamy bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie w godzinach od 730 do godz. 1230.

       PRZY ZAPISIE WYMAGANE SĄ DANE TAKIE JAK:

       • IMIONA I NAZWISKO DZIECKA, PESEL, DATA I MIEJSCE URODZENIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA
       • IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

       W związku z organizacją roku szkolnego 2024/2025 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach zwraca się z prośbą o dokonanie zapisu dziecka w terminie do 29 marca 2024 roku.

       Karta zapisu dziecka do szkoły dostępna na stronie internetowej www.sp2prabuty.pl,

       w sekretariatach szkoły oraz w przedszkolach na terenie Prabut.

       O przyjęciu do oddziału przedszkolnego decyduje kolejność zapisu.

       • Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu (55) 278 24 14 lub (55) 278 21 35

       KARTA-ZAPISU-DZIECKA-oddzial-przedszkolny(1).pdf

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
    • Numery telefonów:
     ul. Grunwaldzka 6
     (+48) 55 278 20 28
     ul. Obrońców Westerplatte 11
     Budynek klas IV-VIII
     (+48) 55 278 21 35
     Budynek edukacji wczesnoszkolnej
     (+48) 55 278 24 14
     (+48) 500 472 514
    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
     ul. Obrońców Westerplatte 11
     82-550 Prabuty
     82-550 Prabuty
     Poland
   • Logowanie