• Aktualności

     • OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW
      • OFERTA EDUKACYJNA DLA ÓSMOKLASISTÓW

      • Dyrektor Zespołu Szkół w Prabutach przedstawia ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 oraz zaprasza ósmoklasistów na Dzień Otwarty szkoły 5 kwietnia b.r. o godz. 9.00.

       Dzień dobry,

       Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu zaprasza na " Dzień Drzwi Otwartych ", który odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

       Dzien_Drzwi_Otwartych_2-2023.pdf

       Serdecznie zapraszam .

       Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych - uczniów klas ósmych, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Zawodowych  Nr 1 w Elblągu.

       zaproszenie_drzwi_otwarte_poza.docx

        

       https://youtu.be/edCGrPrUa8E

       https://youtu.be/KXbNo_yw-UE

       https://youtu.be/FRoO6IgrRGM

       https://youtu.be/wzenL3Geedw

       https://youtu.be/U4g09eGQs_o

       https://youtu.be/hVwGf_A3yc4

       https://youtu.be/Teu-lUiRr7I

       https://youtu.be/9vuAs7OVk3U

       Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2

       w Grudziądzu

       Kandydaci do naszej szkoły (osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby ze spektrum autyzmu) mają możliwość wyboru jednego z 7 zawodów z różnych obszarów kształcenia odpowiadających potrzebom rynku pracy:

       - fryzjer,

       - fotograf,

       - kucharz,

       - cukiernik,

       - ślusarz,

       - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

       Uczniowie mają możliwość nauki i pracy w nowoczesnych klasach i pracowniach praktycznej nauki zawodu. Młodzież objęta jest pomocą rewalidacyjną, terapeutyczną i psychologiczną. Uczniowie mogą korzystać z internatu,

       gdzie zapewniona jest całodobowa opieka wychowawcza, pełne wyżywienie i opieka medyczna. Pobyt w szkole to nauka i możliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień w kołach zainteresowań:

       - koło PCK, wolontariat, koło plastyczne, sportowe, turystyczno - krajoznawcze,

       ekologiczne, wiedzy prawnej, kulinarne, komputerowe oraz zespół wokalno -muzyczny. Efektem pracy są liczne nagrody zdobywane przez uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu krajowym, regionalnym, wojewódzkim i lokalnym.

       Branżowa Szkoła I Stopnia w SOSW Nr 2 w Grudziądzu jest jedyną szkołą w regionie, w której młodzież również pełnoletnia z niepełnosprawnościami może nauczyć się zawodu, korzystając z szerokiej oferty kwalifikacji. Umiejętności i doświadczenie uczniowie zdobywają podczas praktyk organizowanych w szkole i w renomowanych zakładach pracy.

       Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby absolwenci byli jak najlepiej wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające pełne funkcjonowanie zawodowe i społeczne.

       W ostatnim roku nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego, a po jego zdaniu otrzymują dyplom zawodowy. Jest to taki sam dyplom jak we wszystkich szkołach branżowych.

        

       Oferta Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie jest skierowana do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną po ukończeniu szkoły podstawowej,a także do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.Dzień otwarty w naszej placówce odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku.Do poznania naszej społeczności zapraszamy uczniów wraz z rodzicami lub nauczycielami. Ponieważ spotkanie odbywa się w formie warsztatów,prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia drogą mailową lub telefoniczną.

       eduresized_Szkola_Specjalna_Przysposabiajaca_do_Pracy_w_Kwidzynie_zaproszenie.png

       Oferta_edukacyjna_SSPdP.pdf

        

       WAŻNA INFORMACJA

        

       W broszurze dotyczącej oferty rekrutacyjnej pt:

       „ Informator o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/ 2024 dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat kwidzyński.”

       w opisie klasy bezpieczeństwo- publiczne (strona 8) w Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie wkradł się błąd.

       W kolumnie „Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym”  wymieniono  język angielski, biologię, chemię, zamiast chemii powinna być wskazana GEOGRAFIA

       Na stronie szkoły 2lo-kwidzyn.pl w zakładce rekrutacja znajdują się prawidłowe informacje dotyczące oferty na rok szkolny 2023/2024 a

       szczegółowe wymagania dotyczące klasy Bezpieczeństwo Publiczne znajdują się pod tym linkiem.

       Jednocześnie przypominamy, że 26 maja 2023 r. odbędą się w naszej szkole dni otwarte. Szczegóły na stronie 2lo-kwidzyn.pl.

        

        

       Z poważaniem

       Wojciech Kapica

       Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

       ul. Słoneczna 2

       82-500 Kwidzyn

       55 645 19 19

       admin@2lo-kwidzyn.pl

        

     • DZIEŃ KOBIET
      • DZIEŃ KOBIET

      • Z okazji Dnia Kobiet uczniowie z klasy III c i III d przygotowali krótki występ artystyczny, za ktory publiczność podziękowała gromkimi brawami.

      • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI W KLASACH 0-III

      • Za nami Szkolny Konkurs Recytatorski, który odbył się 3 marca 2023 r. Przedstawiciele każdej z klas I-III i oddziału zerowego recytowali wiersze z kanonu literatury dziecięcej wykazując się ich świetną znajomością i ciekawą interpretacją.

       Serdecznie gratulujemy!

       Zwycięzcy zaprezentują naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim w dniu 16 marca 2023 r. w Obrzynowie.

       POWODZENIA!

      • DYSKOTEKA SZKOLNA

      • W dniu 17 lutego odbyła się dyskoteka szkolna dla uczniów naszej szkoły w dwóch grupach, dla klas 4-5 i dla klas 6-8. Zabawę poprowadziła Pani Izabela Tatara wraz z Panią Asią. W dyskotece uczestniczyła bardzo duża liczba uczniów. Wszyscy się świetnie bawili.

      • ....1956 r. budynek przy ul. Grunwaldzkiej 6

      • Dyrekcja i społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach

       składają Panu Romanowi Słotwińskiemu

       serdeczne podziękowania za przekazanie obrazu.

       9 lutego 2023r. Pan Roman Słotwiński odwiedził  budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 6 i obdarował nas  namalowanym przez siebie z niewielkiej pocztówki obrazem, który przedstawia budynek szkoły oraz fragment ulicy Grunwaldzkiej z 1956 r.

       Ta niezwykła pamiątka stanowi  podróż sentymentalną do czasów, miejsca,  ludzi, a także

       wspomnień autora , absolwenta  Szkoły Podstawowej w Prabutach .

                

       Serdecznie dziękujemy

      • Zabawa karnawałowa w przedszkolu

      • Karnawał to tradycja, to muzyka i zabawa. 10 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego wcieliły się w różne postacie bajek i świetnie się bawili. Spędzili czas przy wspólnej zabawie, której towarzyszyły śmiech, radość i spontaniczna aktywność. Szaleństwom nie było umiaru. BYŁO SUPER.

      • Odwiedzamy cmentarz

      • Klasa II a wraz z paniami udali się na cmentarz. Wizyta ta pokazała rzadko spotykaną u dzieci powagę i zadumę. To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego i obywatelskiego dla naszych drugoklasistów.

      • ZIELONY ZAKĄTEK - ciąg dalszy

      • Zostaly wręczone nagrody uczniom biorącym udział w konkursie organizowanym przez opiekunów "Zielonego zakątka". Dzieci wykonały plakaty promujące faunę i florę rezerwatu przyrody Jeziora Liwieniec.

       GRATULUJEMY!

     • Nabór dzieci do klasy I rok szkolny 2023/2024
      • Nabór dzieci do klasy I rok szkolny 2023/2024

      • KARTA_ZAPISU_DZIECKA_-_szkola(2).pdf

        

       SZANOWNI RODZICE!

        

       DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRABUTACH INFORMUJE, ŻE TRWAJĄ

       ZAPISY DZIECI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

       urodzonych w 2016 r. oraz na wniosek rodzica urodzonych w 2017 r.

       Zgodnie z ustawą z dnia14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe

        (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) art. 36

       na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego (wymagane zaświadczenie) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

        

       PRZY ZAPISIE WYMAGANE SĄ DANE TAKIE JAK:

       • IMIONA I NAZWISKO DZIECKA, PESEL, DATA I MIEJSCE URODZENIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA
       • IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

       W związku z organizacją roku szkolnego 2023/2024 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach zwraca się z prośbą o dokonanie zapisu dziecka do klasy I w terminie do 31 marca 2023 roku.

       Karta zapisu dziecka do szkoły dostępna na stronie internetowej www.sp2prabuty.pl,

       w sekretariatach szkoły oraz w przedszkolach na terenie Prabut.

       Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu (55) 278 24 14 lub (55) 278 21 35

     • Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego rok szkolny 2023/2024
      • Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego rok szkolny 2023/2024

      • KARTA_ZAPISU_DZIECKA_-_oddzial_przedszkolny(1).pdf

       SZANOWNI RODZICE!


       DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRABUTACH INFORMUJE, ŻE TRWAJĄ

       ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU ZEROWEGO

       NA ROK SZKOLNY 2023/2024

       urodzonych w 2017 r.

       Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia14 grudnia 2016 r.

        (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.) art. 31.4

       Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

       Zapewniamy bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie w godzinach od 730 do godz. 1230.

       PRZY ZAPISIE WYMAGANE SĄ DANE TAKIE JAK:

       • IMIONA I NAZWISKO DZIECKA, PESEL, DATA I MIEJSCE URODZENIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA
       • IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

       W związku z organizacją roku szkolnego 2023/2024 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach zwraca się z prośbą o dokonanie zapisu dziecka w terminie do 31 marca 2023 roku.

       Karta zapisu dziecka do szkoły dostępna na stronie internetowej www.sp2prabuty.pl,

       w sekretariatach szkoły oraz w przedszkolach na terenie Prabut.

       O przyjęciu do oddziału przedszkolnego decyduje kolejność zapisu.

       • Wszelkie informacje otrzymają Państwo pod numerem telefonu (55) 278 24 14 lub (55) 278 21 35
     • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
      • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

      • Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup sprzętu technicznego.

     • ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY
      • ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

      • Uczniowie klas I-III wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym NAJPIĘKNIEJSZA CHOINKA.

       Dzieci pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowały zespołowe prace, wykazując się przy tym dużą kreatywnością.

       Konkurs zorganizowały panie Joanna Dołęgowska i Sylwia Janicka. Jury w składzie pani Marta Pirożek oraz pani Kamila Klimek przyznało następujące miejsca:

       klasy pierwsze:

       I miejsce - IA i IB

       II miejsce - ID

       III miejsce - IC

       klasy drugie:

       I miejsce - IIC

       II miejsce - IIB

       wyróżnienie - IIA

       klasy trzecie:

       I miejsce - IIID

       II miejsce -  IIIB i IIIC

              Podczas oceny świątecznych dzieł brano pod uwagę staranność ich wykonania, pomysłowość i przede wszystkim wkład pracy dzieci. Wybór nie był łatwy, bo wszystkie prace naszych małych artystów wzbudzały zachwyt.

             

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
   • Numery telefonów: ul. Grunwaldzka 6 (+48) 55 278 20 28 ul. Obrońców Westerplatte 11 Budynek klas IV-VIII (+48) 55 278 21 35 Budynek edukacji wczesnoszkolnej (+48) 55 278 24 14 (+48) 500 472 514
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte ul. Obrońców Westerplatte 11 82-550 Prabuty 82-550 Prabuty Poland
  • Logowanie