• Aktualności

      • Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci powyżej 5 roku życia

      • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

       uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. 

       Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

       Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat. Zachęcamy do upowszechnienia treści listu wśród rodziców i opiekunów, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

       Należy podkreślić, że przedszkole i szkoła mają obowiązek kształtowania  świadomości prozdrowotnej dzieci i uczniów również w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz zwiększać świadomość budowania odporności zbiorowej całego społeczeństwa, czego naturalną konsekwencją jest włączenie się w działania informacyjne. Przypominamy, że obecnie są do wykorzystania w szkołach podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć z wychowawcą opracowane materiały informacyjne dotyczące szczepień dedykowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dostępne na stronie ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne. Tam też czekają już scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych.

       W przygotowywaniu są materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

       W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11

       Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:

       • mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
       • na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie
       • na profilu #SzczepimySię,  
       • a także pod numerem infolinii 989.

       Z wyrazami szacunku

       Departament Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwo Edukacji i Nauki

      • Ważna informacja dla osób ubiegających się o laptopy dla środowisk PPGR.

      •  

       Operator programu Cyfrowa Polska, ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków, zaostrzył wymagania związane z ubieganiem się o dofinansowanie na laptopy dla środowisk PPGR.

       W związku ze zmianami wytycznych Konkursu Grantowego „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” informujemy, że w celu weryfikacji poprawności złożonych wniosków osoby, które złożyły oświadczenia zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:

       • Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej dziecka wskazanego w oświadczeniu z byłym pracownikiem PPGR ( p. akt urodzenia, akt małżeństwa i inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo),
       • Potwierdzenie faktu pracowania w PGR członka rodziny (np. (kopia świadectwa pracy, umowy o pracę, ewentualnie innego dokumentu ułatwiającego potwierdzenie zatrudnienia),
       • Przypominamy, że w złożonym wniosku był zapis dotyczący nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatni rok oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy. Prosimy o weryfikację, jeżeli dziecko otrzymało sprzęt lub dofinansowanie (również użyczenie) nie można ponownie ubiegać się o udział w Programie Granty PPGR.

       Konieczność uzupełnienia powyższych danych wynika z przesłanych przez Operatora programu Cyfrowa Polska uzupełnień do złożonego przez Miasto i Gminę Prabuty wniosku o dofinansowanie zakupu laptopów.

       Załączniki można przekazywać do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty z dołączoną kartką zawierającą imię, nazwisko i numer telefonu składającego oświadczenie (opiekuna prawnego/ rodzica, ucznia pełnoletniego) do 10.12.2021r.

       Osoby, które załączyły do wniosku dokumenty potwierdzające zatrudnienie nie mają ponownego obowiązku składania wyżej wymienionych dokumentów.

       WAŻNE!

       Zgodnie z informacją Komisji Przyznającej Granty wszystkie osoby, którym nie uda się potwierdzić powyższych informacji nie będą uprawnione do ubiegania się o granty.

        

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
    • sekretariat@sp2prabuty.pl
    • kontak.secureproject@gmail.com
    • Numery telefonów: ul. Grunwaldzka 6 (+48) 55 278 20 28 ul. Obrońców Westerplatte 11 Budynek klas IV-VIII (+48) 55 278 21 35 Budynek edukacji wczesnoszkolnej (+48) 55 278 24 14 (+48) 500 472 514
    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte ul. Obrońców Westerplatte 11 82-550 Prabuty
   • Logowanie